فلوریا

  • نام شرکت

    فلوریا

  • زمان اتمام پروژه

    45

  • مشاهده پروژه
    floriaflower.com
فلوریا
فلوریا

خدمات ارائه شده : 

  • طراحی سایت

تکنولوژی ها : 

زبان برنامه نویسی : Wordpress

وب سرور :Ngnix

طراحی رابط کاربری : JQuery   / Bootstrap  

نمونه کارها

نمونه کارهای مرتبط

آکادمی هنر پارس
آکادمی بین المللی هنر پارس
آکادمی هنر پارس
پشتیبانی سایت
آموزشگاه زبان ملل
آموزشگاه زبان های خارجی
آموزشگاه زبان ملل
پشتیبانی سایت
دادگذار
ر بستری جهت ارائه ی خدمات حقوقی
دادگذار
پشتیبانی سایت