دادگذار

  • نام شرکت

    دادگذار

  • زمان اتمام پروژه

    90

  • مشاهده پروژه
    dadgozaar.ir
دادگذار
دادگذار

دادگزار بستری رایگان برای ارائه خدمات حقوقی به مردم بزرگوار و بزرگ منش ایران سترگ می باشد. 

دادگزار نهادی غیر دولتی می باشد و به هیچ نهاد و ارگان دولتی و غیر دولتی وابسته نمی باشد. 

خدمات ارائه شده : 

  • پشتیبانی سایت

تکنولوژی ها : 

زبان برنامه نویسی : PHP / Laravel Framework

وب سرور : Litespeed

طراحی رابط کاربری : JQuery   / Bootstrap  / Swiper / Toastr

نمونه کارها

نمونه کارهای مرتبط

فلوریا
گل فروشی آنلاین
فلوریا
پشتیبانی سایت
آموزشگاه زبان ملل
آموزشگاه زبان های خارجی
آموزشگاه زبان ملل
پشتیبانی سایت